[1]
อร่ามหยกเ. and อินหว่างก., “Innovative Enterprise Development Model for Petrochemical Industry, PTT Public Company Limited’s Subsidiaries”, Ph.D.in Soc. Sci. J., vol. 9, no. 1, pp. 127-139, Apr. 2019.