[1]
เสริมศรีส., วีระสยจ., and ชื่นสุวิมลบ., “Socio-Cultural Factors in the Participation in Governmental Services”, Ph.D.in Soc. Sci. J., vol. 9, no. 1, pp. 268-276, Apr. 2019.