(1)
ยโสธโร พ. . การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนาของประชาชน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. phiv mbu 2020, 23, 100-108.