(1)
ปิยะธรรมวรากุล ส. . เด็กปัญญาเลิศ. phiv mbu 2021, 26, 90-100.