(1)
โพธิสุวรรณ พ. ส. .; สีเจริญ ม. . การจัดการความรู้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการหยุดยั้งรถยนต์ของผู้ต้องหา และป้องกันการโจรกรรมรถยนต์. phiv mbu 2021, 26, 101-108.