(1)
สาตราวุธ ร. ความทุกข์จากมุมองของเขตแดนแห่งอัตถิภาวะในปรัชญาของเคียร์เคอการ์ด. phiv mbu 2021, 26, 128-136.