(1)
เตจา . ฐ. . .; ชิวปรีชา เ. . . การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี. phiv mbu 2021, 26, 213-221.