[1]
ยโสธโร พ. ., “การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามแนวพุทธศาสนาของประชาชน ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”, phiv mbu, ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 100–108, เม.ย. 2020.