[1]
ปิยะธรรมวรากุล ส. ., “เด็กปัญญาเลิศ”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 90–100, มิ.ย. 2021.