[1]
โพธิสุวรรณ พ. ส. . และ สีเจริญ ม. ., “การจัดการความรู้เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการหยุดยั้งรถยนต์ของผู้ต้องหา และป้องกันการโจรกรรมรถยนต์”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 101–108, มิ.ย. 2021.