[1]
ภาคสุวรรณ ศ. ., “บทบาทของประเทศไทยในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 137–145, ก.ค. 2021.