[1]
เตจา . ฐ. . . และ ชิวปรีชา เ. . ., “การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในจังหวัดสระบุรี ”, phiv mbu, ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 213–221, ก.ค. 2021.