กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลคั่นกลางของทุนโครงสร้างและการเป็นผู้ประกอบการในการถ่ายทอดทุนเชิงความสัมพันธ์สู่ผลิตภาพสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล