กลับไปที่รายละเอียดของบทความ CONSUMERS PURSUING A SENSE OF SOCIAL PRESENCE: EMOTIONAL ENGAGEMENT OR FUNCTIONAL ENGAGEMENT Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล