Return to Article Details กรอบแนวคิดของการสร้างภาพความละเอียดสูงยิ่งโดยโดเมนความถี่จากภาพความละเอียดต่ำที่มีปัญหาเอเลียสซิง (Aliasing): ภาคทฤษฎี Download Download PDF