[1]
ไทยถาวรธ. and เลิศบัวสินศ. 2019. PRODUCT COMPOSITION AND BRAND EQUITY AFFECTING TO BRAND LOYALTY OF THE SKINCARE PRODUCT IN CHONBURI. Panyapiwat Journal. 11, 1 (Apr. 2019), 102-112.