[1]
อินทรจันทร์ ป. and ธีระธัญศิริกุล ฬ. 2019. KEY SUCCESS FACTORS OF ENTREPRENEURS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE. Panyapiwat Journal. 11, 1 (Apr. 2019), 289–303.