[1]
สมบุญตนนท์ม., เปรมัษเฐียรเ. and ศรีพฤทธิ์เกียรติก. 2019. AN OPERATION AND MARKETING MARGIN OF HYDROPONICS VEGETABLE SUPPLY CHAIN. Panyapiwat Journal. 11, 2 (Aug. 2019), 147-161.