[1]
พงศ์วิริทธิ์ธรร. and ภัควิภาสภ. 1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน. Panyapiwat Journal. 6, 1 (1), 46-59.