[1]
พงศ์วิริทธิ์ธร ร. and ภัควิภาส ภ. 2014. แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน. Panyapiwat Journal. 6, 1 (Nov. 2014), 46–59.