[1]
พงศ์วิริทธิ์ธร ร. and ภัควิภาส ภ. 2015. แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของอาบน้ำแร่และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: ดอยปู่หมื่น. Panyapiwat Journal. 7, 2 (Aug. 2015), 14–25.