[1]
มหาสินไพศาลท. 2015. บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal. 7, (Dec. 2015).