[1]
เพ็งลี ส. and สรไกรกิติกูล ม. 2017. การพัฒนาแผนการรักษาพนักงานแบบมีส่วนร่วม. Panyapiwat Journal. 9, 1 (Apr. 2017), 59–69.