[1]
ลักษิตามาศป. and ณ ปทุมศ. 2017. กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและคุณค่าร่วม: ธุรกิจนำเที่ยวไทยในตลาดเออีซี. Panyapiwat Journal. 9, 2 (Jul. 2017), 18-30.