[1]
ชาญวิจิตรช. and เจษฎาลักษณ์ว. 2017. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา. Panyapiwat Journal. 9, 2 (Aug. 2017), 95-106.