[1]
แซ่ติ่มส. 2017. PAYMENT GATEWAY: หัวใจระบบชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. Panyapiwat Journal. 9, 2 (Aug. 2017), 254-266.