(1)
อินทรจันทร์ ป.; ธีระธัญศิริกุล ฬ. KEY SUCCESS FACTORS OF ENTREPRENEURS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE. PANYAPIWAT JOURNAL 2019, 11, 289-303.