(1)
สมบุญตนนท์ม.; เปรมัษเฐียรเ.; ศรีพฤทธิ์เกียรติก. AN OPERATION AND MARKETING MARGIN OF HYDROPONICS VEGETABLE SUPPLY CHAIN. PANYAPIWAT JOURNAL 2019, 11, 147-161.