(1)
เพ็งลี ส.; สรไกรกิติกูล ม. การพัฒนาแผนการรักษาพนักงานแบบมีส่วนร่วม. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 59-69.