(1)
ลักษิตามาศป.; ณ ปทุมศ. กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและคุณค่าร่วม: ธุรกิจนำเที่ยวไทยในตลาดเออีซี. PANYAPIWAT JOURNAL 2017, 9, 18-30.