มหาสินไพศาลร. ด. บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal, v. 10, n. 1, 29 Apr. 2018.