ภัควิภาส ภ.; พงศ์วิริทธิ์ธร ร.; ชัยวัฒนพร ส. BEHAVIOR AND MARKETING STRATEGIES FOR PREMIUM PASTEURIZED MILK CASE OF AUMPHUR MUEANG, CHIANG MAI PROVINCE. Panyapiwat Journal, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 54–65, 2019. Disponível em: https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185396. Acesso em: 27 may. 2022.