ไทยถาวรธ.; เลิศบัวสินศ. PRODUCT COMPOSITION AND BRAND EQUITY AFFECTING TO BRAND LOYALTY OF THE SKINCARE PRODUCT IN CHONBURI. Panyapiwat Journal, v. 11, n. 1, p. 102-112, 29 Apr. 2019.