สมบุญตนนท์ม.; เปรมัษเฐียรเ.; ศรีพฤทธิ์เกียรติก. AN OPERATION AND MARKETING MARGIN OF HYDROPONICS VEGETABLE SUPPLY CHAIN. Panyapiwat Journal, v. 11, n. 2, p. 147-161, 5 Aug. 2019.