พงศ์วิริทธิ์ธรร.; ภัควิภาสภ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน. Panyapiwat Journal, v. 6, n. 1, p. 46-59, 11.