ลักษิตามาศป.; ณ ปทุมศ. กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและคุณค่าร่วม: ธุรกิจนำเที่ยวไทยในตลาดเออีซี. Panyapiwat Journal, v. 9, n. 2, p. 18-30, 27 Jul. 2017.