ชาญวิจิตรช.; เจษฎาลักษณ์ว. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา. Panyapiwat Journal, v. 9, n. 2, p. 95-106, 31 Aug. 2017.