[1]
ไทยถาวรธ. and เลิศบัวสินศ., “PRODUCT COMPOSITION AND BRAND EQUITY AFFECTING TO BRAND LOYALTY OF THE SKINCARE PRODUCT IN CHONBURI”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 11, no. 1, pp. 102-112, Apr. 2019.