[1]
ปั้นตระกูลส., ตำนานจิตรบ., and พิจิตรกำเนิดบ., “THE EVALUATION OF THE LIBRARY AND INFORMATION SCIENCES CURRICULUM FOR THE ESSENTIAL SKILLS DEVELOPMENT OF THE LIBRARIANS IN THE 21st CENTURY”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 11, no. 1, pp. 221-233, Apr. 2019.