[1]
อินทรจันทร์ ป. and ธีระธัญศิริกุล ฬ., “KEY SUCCESS FACTORS OF ENTREPRENEURS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 11, no. 1, pp. 289–303, Apr. 2019.