[1]
สมบุญตนนท์ม., เปรมัษเฐียรเ., and ศรีพฤทธิ์เกียรติก., “AN OPERATION AND MARKETING MARGIN OF HYDROPONICS VEGETABLE SUPPLY CHAIN”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 11, no. 2, pp. 147-161, Aug. 2019.