[1]
จันทร์เพ็งร. and ชินะโชติภ., “FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN THE GOVERNMENT SAVINGS BANK, SURAT THANI PROVINCE”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 11, no. 2, pp. 219-228, Aug. 2019.