[1]
พงศ์วิริทธิ์ธรร. and ภัควิภาสภ., “แนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ของกลุ่มประเทศ ลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ท่าเรือเชียงแสน”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 6, no. 1, pp. 46-59, 1.