[1]
พงศ์วิริทธิ์ธร ร. and ภัควิภาส ภ., “แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของอาบน้ำแร่และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: ดอยปู่หมื่น”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 7, no. 2, pp. 14–25, Aug. 2015.