[1]
เพ็งลี ส. and สรไกรกิติกูล ม., “การพัฒนาแผนการรักษาพนักงานแบบมีส่วนร่วม”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 1, pp. 59–69, Apr. 2017.