[1]
ลักษิตามาศป. and ณ ปทุมศ., “กลยุทธ์การตลาดสีเขียวและคุณค่าร่วม: ธุรกิจนำเที่ยวไทยในตลาดเออีซี”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 2, pp. 18-30, Jul. 2017.