[1]
ชาญวิจิตรช. and เจษฎาลักษณ์ว., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา”, PANYAPIWAT JOURNAL, vol. 9, no. 2, pp. 95-106, Aug. 2017.