กลับไปที่รายละเอียดของบทความ <b>ความสำคัญและความหมายจากประติมานวิทยาพระลักษมีและคชลักษมีจากหลักฐานโบราณคดี</b><br> Iconographical Significance of Lakshmi and Gaja-Lakshmi Based on Archaeological Evidence Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy