กลับไปที่รายละเอียดของบทความ <b>มุมมองเกี่ยวกับโรคที่สะท้อนจากถ้อยคำอุปลักษณ์ในปริจเฉทตำรายาและตำราการแพทย์ภาษาไทยถิ่นใต้</b><br> View Point on Illness Reflecting from Metaphorical Expressions in Discourse of Pharmacy and Medical Texts in Southern Thai Dialect Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy