(1)
บัวเผื่อน เ. . IDENTITY OF THAI-CHINESE IN MUEANG DISTRICT, LAMPANG PROVINCE. ptujournal 2020, 12, 89-101.